Διοικητικό Συμβούλιο

2015 - 2016

Πρόεδρος:........... ΜΕΝΤΗ Χαρούλα

Αντιπρόεδρος:.....ΜΕΝΤΗΣ Δημήτρης

Γραμματέας:....... ΚΡΟΥΠΗΣ Ηλίας

Κοσμήτωρας: ......ΑΡΩΝΗ Κυριακή

Ταμίας:................ ΜΕΝΤΗΣ Γρηγόρης

Μέλη:.................. ΣΚΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Χαράλαμπος
                              & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΥ Καλλιόπη


2013 - 2014

Πρόεδρος:........... ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΥ Καλλιόπη

Αντιπρόεδρος:..... ΜΕΝΤΗ Χαρούλα

Γραμματέας:....... ΚΡΟΥΠΗΣ Ηλίας

Κοσμήτωρας: ......ΑΡΩΝΗ Κυριακή

Ταμίας:................ ΣΚΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Χαράλαμπος

Μέλη:.................. ΑΡΩΝΗΣ Χαράλαμπος
                              & Γιάννα Κρουστάλη