ιστορία

Ο Σύλλογος Ελαφονησιωτών "Ο ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΣ" ιδρύθηκε το 1961, έπαψε τη λειτουργία του όπως συνέβη με όλους τους συλλόγους στην Ελλάδα με το καθεστώς της επταετίας.

Επαναλειτούργησε και συνεχίζει αδιάλειπτα από το 1977 έως και σήμερα σύμφωνα με το καταστατικό λειτουργίας του Συλλόγου του 1977.