εφημερίδα

Το ιστορικό πρώτο φύλλο της εφημερίδας "Η ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ" του συλλόγου μας "Ο Φιλόπατρις" βγαίνει ακριβώς πριν από 29 χρόνια, το 1984.
Ο Σύλλογος μας έχει στους στόχους του την πλήρη ψηφιοποίηση και ανάρτηση όλων των φύλλων της εφημερίδας μας στο διαδίκτυο. Με κλικ εδώ μεταφερθείτε στο υπό κατασκευή ηλεκτρονικό αρχείο της εφημερίδας μας.